Centrumpladsen 6 – forslag til nyindretning af lokaler