Hold afstand mellem møbler og kolde ydervægge.

Er ydervæggene i din bolig kolde, bør du sørge for at holde ca. 5 cm’s afstand mellem dine møbler og ydervæggene. På den måde kan den varme luft inde i huset cirkulere.  Dermed mindskes sandsynligheden for, at fugt kondenserer på de kolde vægge, og at skimmelsvamp trives på væggen bag møblerne.

Administrator