Hvorfor er der tilbageholdt penge til kommende forbrugsregnskaber?

Hvis du fraflytter midt i en forbrugsregnskabsperiode, vil vi i udarbejdelsen af din flytteopgørelse foretage en beregning af, hvorvidt vi forventer en efterbetaling for enten vand eller varme.

Tilbageholdelsen af det ekstra acontobeløb står som sikkerhed for, at det forbrug der måtte have været i lejemålet bliver dækket. Viser det sig at det faktiske forbrug på forbrugsregnskabet er mindre end beregnet, bliver det overskydende tilbageholdte beløb naturligvis tilbagebetalt til dig, når forbrugsregnskabet foreligger.

Administrator