Hvornår skal jeg fraflytte lejemålet /Hvornår afholdes der fraflytningssyn?

Du skal være ude af lejemålet 14 dage før lejeperioden ophører, så lejemålet kan istandsættes til den næste lejer. Når du indgiver din opsigelse, vil vi fastsætte tidspunktet for fraflytningssynet i den bekræftelse vi sender til dig. Ved fraflytningssynet skal lejemålet være tømt og nøglerne til lejemålet skal afleveres.

Administrator