Der er ikke noget strøm / vand / varme i lejemålet, eller der er sprunget et vandrør.

Hvis du oplever uregelmæssigheder i forsyningen af el, vand eller varme, kan du kontakte os på telefon døgnet rundt.
På hverdage mellem kl. 8:00 – 15:00 træffes vi på 40 14 44 41.
Ved henvendelse uden for kontortid henvises der til vagtnummeret, som er 21 64 80 55.

Inden du ringer er det en god ide først at undersøge, om den manglende forsyning kun gælder dit eget lejemål, eller om nabolejemålene ligeledes er påvirket. Der kan jo fx være tale om en generel strømafbrydelse i din del af byen, hvilket vi ikke kan afhjælpe.

Er der en lækage på et vandrør, skal du straks ringe til os. Prøv også at se, om det er muligt at afbryde for vandtilførslen, så du minimerer vandskaden.

Administrator