Hvad sker der, hvis jeg fraflytter midt i en forbrugsperiode?

Hvis du fraflytter lejemålet midt i en forbrugsperiode, aflæses forbrugsmålerne i lejemålet ved fraflytning. Du bliver således kun afregnet for det forbrug, du reelt set har haft, mens du boede i lejemålet. Der bliver pålagt et gebyr for den ekstraordinære måleraflæsning på den endelige forbrugsafregning. Gebyret faktureres af det selskab, der udfærdiger forbrugsregnskabet.

Administrator