Mere information

Skriv dig op her for at modtage nyt om Ribers Plads, når vi senere i processen begynder at udsende nyhedsbreve.
Vi glæder os til at kunne fortælle mere om udviklingen af dette dejlige område.

ES Ejendommes vision for Ribers Plads

Forestil dig, at Ribers Plads summer af liv og aktivitet i en smuk og naturlig sammenhæng mellem de fredede bygninger på området og nyopførte ejer- og lejeboliger.

Det er vores vision.

Vi vil bidrage til udvikling af Svendborg by og understøtte kommunens bosætningsstrategi. Udviklingen af havnefronten er vigtig for at komplimentere det eksisterende udbud af boligmuligheder for byens borgere og for at tiltrække nye borgere, der ved deres bosætning i byens centrum, er med til at holde liv i byens butikker, restauranter og rige kulturliv, således en afvikling af bymidten, som det desværre ses i mange andre danske byer, forhindres.

Ved at genoplive havneområdet omkring Ribers Plads, og skabe en symbiose mellem attraktive boliger af høj standard og indbydende kultur- og erhvervsrettede aktiviteter på området, bidrager det til at gøre det endnu mere attraktivt at bo og drive virksomhed i Svendborg og omegn. Udviklingen af havnefronten er desuden med til at skabe nye arbejdspladser og dermed ruste Svendborg til fremtiden.

Pakhusene og den italienske villa er et af Svendborgs betydningsfulde vartegn som skal bevares og det ønsker vi at bidrage til.

Vi har med disse mål for øje igangsat udarbejdelsen af en lokalplan for det samlede område, som vil give mulighed for, at der kan opføres nye ejer- og lejeboliger.
I et tæt og respektfuldt samarbejde med Svendborg Kommune ønsker vi at arbejde med at finde brede anvendelsesmuligheder for de fredede pakhuse, som kan gå i spænd med de nyopførte boliger, fx til spændende kulturaktiviteter, erhverv eller andet.

Fællesnævneren for opførelsen af nye boliger er høj kvalitet og en arkitektur, der tager udgangspunkt i områdets historie.

Vi har valgt at indgå i et samarbejde med prisvindende Praksis Arkitekter, der med deres mangeårige erfaring fra både indland og udland, deres lokale forankring og sans for æstetik, har leveret et flot bud på områdets fremtid.

Praksis Arkitekters visualisering af fremtidig boligbebyggelse med pastelfarvede byhuse langs Kullinggade.
Vi gør opmærksom på, at det viste arkitektmateriale er udarbejdet til visualisering og volumenstudier i forbindelse med forberedelse af lokalplanarbejdet. Der er ikke påbegyndt en egentlig designfase og optegning af boliger mm.

I årtier har ejendommens ansigt mod Kullinggade været et højt og langt plankeværk.
Her tænkes i stedet boliger opført som pastelfarvede byhuse med mindre lejligheder i latinerkvarteret – med et varieret og moderne facadeudtryk og i en skala, der passer til det nuværende bybillede. De nye byhuse vil flugte med gaden og danne et langt mere ensartet og imødekommende gaderum, end tilfældet er i dag.

Trælasthandlen på området ophørte for ca. 10 år siden, og efterfølgende har det kun været muligt at leje mindre dele af de utidssvarende bygninger ud. I dag står stort set alle bygninger tomme og ubenyttede hen, og forfaldet af dem er nemt at få øje på. Hele området fremstår langt fra fordums storhed, og det er vores ønske at være med til at vække både pakhusene og Ribers Plads til live igen – og skabe fornyet aktivitet i området.

På pladsen ned mod vandet, hvor der i dag findes forskellige lagerbygninger i stål, beton og træ, tænkes opført punkthuse, der i både stil, udtryk og taghældning spinder en tråd mellem fortid og nutid.

Med lejligheder i størrelser fra 50 m2 og op til 250 m2 vil området fremover kunne tilbyde boliger med en skøn beliggenhed til familier og husstande i alle størrelser.

Sten Klarskov,
CEO Kullinggade 29 ApS


Luftfoto af Ribers Plads, som området så ud i 1930’erne.

 

Praksis Arkitekter om projektet

Projektet på Ribers Plads søger at være en del af den autenticitet og billedlige verden, som er kendetegnet ved Svendborgs havnefront. Ved at referere til historien i en ny fortælling, der lader projektet pege fremad, kan stedet omdannes og udvikles med respekt for dets kulturarv.

Praksis Arkitekters visualisering af fremtidig boligbebyggelse set fra vandsiden.
Vi gør opmærksom på, at det viste arkitektmateriale er udarbejdet til visualisering og volumenstudier i forbindelse med forberedelse af lokalplanarbejdet. Der er ikke påbegyndt en egentlig designfase og optegning af boliger mm.

 

Med de nye bygningers karakter og den røde farve gives tydelige referencer til de nuværende lader, der, sammen med de gule pakhuse og villaen, er et af de stærkeste kendetegn ved Ribers plads i dag. Projektets overordnede udformning som punkthuse mod vandet og med dynamiske facadeforløb og tagflader skaber en rigt varieret bebyggelse, både oplevet fra Svendborgsund og fra bebyggelsen. Facaderne skal i materialer og stoflighed yderligere bidrage til projektets nærvær, forankring til stedet og gennemgående kvalitet.

Punkthusene refererer til de eksisterende laders sammensatte udtryk, med frem- og tilbagespring og forbundne bygningsvolumener, og formsproget skaber mulighed for en boligtypologi med fokus på varierede boliger med fleksibilitet i forhold til indretning, solorientering og udsigt mod vandet.

Med projektets del mod Kullinggade er det ønsket at skabe en relation og kontakt til byen, der med typologi og facadeforløb skal indskrive sig i det nuværende gadebillede. Med bygningshøjder som er vanlige langs Kullinggade og Færgevej, er bebyggelsen volumenmæssigt i tråd med omgivelserne.

Bebyggelsen mod Kullinggade refererer med blandt andet variation i facadeforløb, opdelinger i mindre dele og bearbejdning af bygningsdetaljer til byhuset, både som typologi og som repræsenteret i omgivelserne. Mod villaen på Ribers Plads søger bebyggelsen langs Kullinggade ved tilbagetrækning og bearbejdning af bygningsvolumenet at bidrage til en mere sammenhængende oplevelse af byrummet med villaen som toneangivende.

Med forankring i Svendborgs historie og udvikling er det ønsket med det samlede projekt at videreføre stedets identitet, materialitet og atmosfære.

Mette Tony,
Praksis Arkitekter

 

Få den første måneds leje gratis!

Er du også træt af at lede efter en ledig parkeringsplads i midtbyen?

Så lej en fast parkeringsplads på vores parkeringsområde i Frederiksgade 6.

Lige nu får du den første måneds leje gratis, når du lejer pladsen i min. 6 måneder.

Ring og hør nærmere på tlf. 40 14 44 41