Kvægtorvet

Restaureringen af Kvægtorvet

Se billedgalleri nederst på siden.

Es ejendomme købte i 2015 den markante og historiske bygning Kvægtorvet.
I 1892 opførte Svendborg Kommune en Kreaturstald, som vi i dag kender som Kvægtorvet. Fronten mod Frederiksgade er muret i røde sten, mens selve hallen i træ med tagpap og de højtsiddende vinduer, blev flyttet fra Christiansminde, hvor den var opført som udstillingsbygning til Amtsudstillingen i 1924. I 1925 flyttede handlen indendørs i en flot kvæghal. Kvæghallen er blevet anvendt til kreaturhandel helt frem til 1984. Fra 1988 blev bygningen benyttet af Post Danmark til pakkepost, og i den forreste del af Kvægtorvet åbnede Crazy Daisy i 1992.

Restaurering

Es ejendomme påbegyndte i 2015 den udvendige restaurering af facaderne. Restaureringen er udført med stor respekt for bygningens fortid og kvalitet, således at Kvægtorvet fremstå så tæt på det oprindelige udseende som muligt.

Den indvendige restaurering af den gamle kvæghal, påbegyndtes i starten af 2016, og er flot udført og blevet til, i et samarbejde mellem Svendborg Kommune/Fremtidsfabrikken og lokal arkitekt. Den 1. Marts 2017 blev der holdt officiel indvielse af de smukke lokaler, som nu summer af handel, kreativitet og innovation.

Parkeringspladsen som er belagt med brosten, har også fået en gennemgående renovering, som dog ikke er færdiggjort. Dette er en løbende proces i sammenhæng med udviklingen af det spændende område og byggeriet på Jessens Mole.

 

 

Kvægtorvet i Svendborg
Kvægtorvet inden den udvendige restaureringen gik i gang.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Set fra siden/parkeringspladsen inden den udvendige restaureringen gik i gang.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Set fra bagsiden, modsat Frederiksgade.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Kvæghallen inden indvendige restaurering, her ses Borgmester Lars Erik Hornemann som orienterer om planer og visioner for Kvægtorvet.

 

Kvægtorvet i Svendborg
De gule streger på gulvet blev brugt af post Danmark, da Kvæghallen fungerede som pakkeposthus.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Det flotte træloft, inden den indvendige restaurering gik i gang.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Den flotte trækonstruktion, inden den indvendige restaurering gik i gang.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Den gamle træfacade under ombygning, bliver udskiftet til flot glasfacade.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Den gamle træfacade set indefra, håndværkere i fuld gang med indretning.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Kvægtorvet set fra Frederiksgade, efter at døre og vinduer er blevet gennemgået og malet.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Den gamle terrasse og skur er fjernet og brostensbelægningen restaureret.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Kvæghallen efter indvendige restaurering, som Svendborg Kommune har stået for.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Her ses det meget flotte resultat, bemærk trappe til venstre hvor man kan komme helt op til loftet.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Her ses den gamle trækonstruktion efter der er blevet malet.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Flotte mødefaciliteter, med udsigt over hele Kvætorvet.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Spændende møbler og indretning, bemærk også gerne det flotte epoxybehandlet gulv.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Teknik rum i bagerste del af fremtidsfabrikken.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Møde og konferencerum.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Mødefacaliteter i spændende og flotte lyse omgivelse.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Lokalerne er indrettet til mange forskellige formål.

 

Kvægtorvet i Svendborg
Skilt opsat ved bygning af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for sydfyn, Svendborg Museum og Områdefornyelsen.