Vejerboden

Restaureringen af Vejerboden

Se billedgalleri nederst på siden.

ES ejendomme står bag den nænsomme restaurering af Den Kgl. Vejerbod, der er en af de markante bygninger på Svendborg Havn med en lang historie bag sig. Vejerboden blev opført i 1877 og er blevet anvendt til kreaturvejning helt frem til 1983, hvor den blev overtaget af det offentlige. Efter at have fungeret som nærpolitistation i en årrække har Vejerboden stået tom siden 2007.

ES ejendomme købte den nedslidte Vejerbod af Svendborg Kommune i en budrunde i 2016 og har entreret med et lokalt arkitektfirma omkring en ambitiøs restaurering, som med stor respekt for bygningens fortid og kvalitet vil lade Vejerboden fremstå så original som muligt. På krav fra kommunen må Vejerboden fremover udelukkende benyttes som erhvervsejendom.

Gennemgribende restaurering
Projektet har været gennemgribende med blandt andet nyt tag i naturskiffer og nedfalsede tagvinduer og har også krævet en delvis udskiftning af facaden mod syd med speciallavede sten, efter utallige påkørsler gennem tiden havde ødelagt og skæmmet muren. Alle vinduer i træ er håndlavede, og ståvinduer udskiftet med nye af samme type, men isolerede.

Indvendigt er gulvet brækket op for at komme ned til pælefunderingen, der er udført i træ. Pælene er blevet forkortede for at være under grundvandslinjen og undgå råd i fremtiden, og herefter er der støbt bærende betonpiller ca. 1,5 meter under gulvet inden støbning af det nye gulv. Hele ejendommen apteres fra ny, og førstesalen, som ikke tidligere har været udnyttet, bliver inddraget til kontor med udsigt til havnen.

Brolægning med chaussésten
Selve grundarealet er ved et servitut blevet udlagt til privat fællesvej. I praksis har ejendommene beliggende Jessens Mole 1 og Jessens Mole 5 fået parkeringsrettighederne sammen med Vejerboden, der har adresse på Jessens Mole 3A. Før tilhørte alle rettigheder Vejerboden.

Ved overtagelsen var grundarealet belagt med asfalt med store huller i. Gennem to måneder har der været brolæggere på, finansieret af de tre ejere i fællesskab, og hele arealet står nu smukt med henholdsvis bro- og chaussésten, som passer ind i havneområdet og til den flotte, nyrestaurerede Vejerbod.

 

Før og efterbilleder af ejendoms projekter 004
Den Kgl. Vejrbod inden restaureringen gik i gang.Før og efterbilleder af ejendoms projekter 008
Vejerboden set fra bagsiden inden den nænsomme restaurering.

 

Før og efterbilleder af ejendoms projekter 024
Den gamle indgang til Vejerboden.

 

Før og efterbilleder af ejendoms projekter 033
Førstesalen har ikke været udnyttet.

 

Opstart af nedbrydning.
Opstart af nedbrydning.

 

Før og efterbilleder af ejendomsprojekter 013
Det har været nødvendigt at nedbryde alt indvendigt.

 

IMG_1819
Opgravning til pælefunderingen.

 

Før og efter billeder 3 008
Efter støbning af betonpiller genetableres underlag.

 

Før og efter billeder 3 013
Underlag genetableres.

 

Før og efter billeder 3 020
Isolering og jernarmering er lagt ud.

 

Før og efter billeder 3 021
Klargøring til at støbe gulv.

 

Før og efterbilleder af ejendoms projekter 005
Restaurering af facader.

 

Før og efterbilleder af ejendoms projekter 007
I forbindelse med facaderenoveringen har det været nødvendigt at udskifte hele den ene facade.

 

Ribersplads 069
Tag og facader renoveres.

 

Ribersplads 068
Der bliver lagt nyt tag af naturskiffer.

 

Ribersplads 070
Den gamle skorsten restaureres.

 

Før og efterbilleder af ejendomsprojekter 007
Tag og facader er næsten færdige.

 

Før og efterbilleder af ejendomsprojekter 006
Klargøring til den nye brobelægning.

 

Før og efterbilleder af ejendomsprojekter 011
Grusunderlaget er lagt ud, og brobelægningen påbegyndes.

 

Før og efter billeder 3 001
Brolæggerne er i fuld gang.

 

Før og efter billeder 3 010
Brolæggerne er færdige med første del.

 

vejerboden 002
Brolægningen er helt færdig.

 

vejerboden 003
Den færdige brolægning omkring huset.

 

_M3A9645
Den Kgl. Vejerbod, februar 2017, hvor man tydeligt ser det flotte resultat af det store restaureringsarbejde.

 

_M3A9644
Den sidste del af restaureringen er stadig i gang.

 

_M3A9644
Restaureringen er nu helt færdigt, bemærk de flotte skodder.

 

_M3A9644
Vejerboden står stolt i harmoni med den flotte brostensbelægning.

 

_M3A9644
Her ses de gamle bogstaver tilbage på bygningen, restaureret og malet i flot guldfarve.

 

_M3A9644
Stueetagen efter stor og gennemgribende restaurering.

 

_M3A9644
Gulvet er ask træplanker, med en hvidpigmenteret matlakbehandling.

 

_M3A9644
Både vægge og loft er beklædt i hvidmalet træ, og de flotte hanebånd, fremtræder originalt, afrenset og med en klar oliebehandling.

 

_M3A9644
Førstesalen med den nye trappeopgang, og depotrum i siderne.

 

_M3A9644
Grundet de hvide vægge/loft, og de mange loftvinduer, fremtræder førstesalen utroligt gennemlyst.

 

_M3A9644
Fra Vejerboden er der udsigt til Svendborg havn, og kan se hvor sundfærgen Helge lægger til.