Gl. Banegård

Restaurering af Frederiksgade 12, Den Gamle Banegård

Se billedgalleri nederst på siden.

ES Properties overtog i 2015 den gamle banegård for Svendborg-Nyborg banen, som er én af Svendborgs velkendte og karakteristiske bygninger i bybilledet.

Stationsbygningen blev opført i 1897 og har siden levet en noget omtumlet tilværelse. Allerede i 1902, kun fem år efter sin indvielse, blev stationsbygningen overtaget af Statsbanerne og fik ny funktion som godskontor. Fra 1949 og frem til 1964 var bygningen ejet af DSB, indtil Post Danmark overtog den i 1980 og benyttede den som pakkepostkontor frem til 2012.

Restaurering
Da ES Properties i 2015 overtog stationsbygningen, havde tidligere ejer Ole Thalund foretaget en gennemgribende restaurering af ejendommen med stor omtanke og respekt for bygningens oprindelige udtryk.

Indvendigt er alt blevet restaureret. Kun den gamle, udtryksfulde trækonstruktion er bibeholdt og fremtræder i dag samlende og historiefyldt i hele bygningen. Lokalerne i både stueetage og på 1.sal lægger i dag charmerende rammer til lyse og indbydende kontorfaciliteter.

Udvendigt er de gamle halvtage, som tyngede bygningens oprindelige udtryk, blevet fjernet, og detaljerne i den elegante bygning kommer atter til deres ret. Døre og vinduer er bevaret og har gennemgået en skånsom restaurering. Også taget har fået en kærlig hånd, og det gamle tårn er efter alle kunstens regler tilbageført og knejser nu igen stolt over Frederiksgade.

ES Properties iværksatte i efteråret 2017 en restaurering og finpudsning af det udvendige murværk, herunder fuger, som før restaureringen flere steder fremtrådte nedbrudt og uens.

Stationsbygningen er nu, efter mere end 120 års lang rejse, parat til at indtage sin nutidige rolle i byen i al sin fordums pragt.

 

 

Gl. Banegård i Svendborg
Stationsbygningen, som den så ud i Illustreret Tidende ved den festlige indvielse 1. juni 1897. 

Gl. Banegård i Svendborg
Svendborg-Nyborg Banen overtages i 1902 af Statsbanerne, og bygningen får ny funktion som godskontor.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Post Danmark benytter fra 1980 og frem til 2012 bygningen som pakkepostkontor.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Stationsbygningens facade før restaureringen.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Stueetagen inden restaureringen påbegyndes.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Bygningen bærer præg af at have fungeret som pakkepostkontor.

 

Gl. Banegård i Svendborg
De smukke oprindelige detaljer anes stadig i vinduer og søjler.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Efter restaureringen lægger bygningen igen stilfulde rammer til byens liv.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Stueetagens oprindelige detaljer kommer atter til deres ret.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Trappeopgangens oprindelige elegance ligger før restaureringen hengemt i mørke.
Gl. Banegård i Svendborg
Trappeopgangen er atter vakt til live.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Gelænderet har fået en kærlig hånd med sort pianolak.

 

Gl. Banegård i Svendborg
På førstesalen gøres der klar til at hente de oprindelige detaljer frem af gemmerne.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Førstesalen fremtræder efter restaureringen lys, enkel og elegant.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Indtil restaureringen har førstesalen huset et lille beskedent køkken.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Køkkenets udtryk er nu i harmoni med resten af bygningen.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Stationsbygningens karakteristiske tårn inden restaureringen.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Tårnet knejser nu stolt med vinduer valgt med omtanke og respekt for bygningens oprindelige udtryk

 

Gl. Banegård i Svendborg
Tårnets indvendige konstruktion fremstår før restaureringen lukket og mørkt

 

Gl. Banegård i Svendborg
Også indvendigt emmer tårnet efter restaureringen af lys og harmoni.

 

Gl. Banegård i Svendborg
Skilt opsat ved bygning af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for sydfyn, Svendborg Museum og Områdefornydelse.