Kontakt

Kontakt

Administrator:
Heidi Nykjær Esmark
heidi@esejendomme.dk
+45 40 14 44 41

Teknisk chef:
Erik Jeppesen
erj@esejendomme.dk

Ejendomschef:
Rene Rønne Jensen

Bogholder:
Jette Knoldsborg Rasmussen
jette@esejendomme.dk

Direktør:
Sten Klarskov
sten@esejendomme.dk