Mere information

Skriv dig op for at få mere information om Ribers Plads. Vi glæder os til at kunne fortælle mere om udviklingen af dette dejlige område.

Historien bag Ribers Plads

Aktuelt: Hent artiklen “Åbent brev til svendborgenserne” her.

Se billedgalleri nederst på siden.

Ribers Plads har med sin centrale placering ved havnen i Svendborg gennem tiden været vidne til stor aktivitet. De ældste bygninger er kornmagasinerne, der ligger med gavle mod vandet. Fra de to pakhuse blev korn skibet ud af Svendborgsund til andre destinationer, og da den funktion blev overflødig, blev de nederste etager af kornmagasinerne anvendt til tømmerhandel, mens resten – mere end 70 procent – har stået tomt i årevis.

Tømmerhandlen ophørte for ca. 10 år siden, og efterfølgende har det kun været muligt at leje mindre dele af de utidssvarende bygninger ud. Resten er blevet anvendt til oplag og depot i det omfang, forfaldet har tilladt det, og hele området har fremstået langt fra fordums storhed.

Knopskydning og forfald
Arkitektonisk er Ribers Plads et eksempel på et område, hvor historien og skiftende økonomi har medført knopskydning i mange retninger. Da kornmagasinerne havde deres storhedstid, blev der bygget en bolig med bestyrelseslokale til ejeren, og da forretningen gik bedst, opførte ejeren en italiensk inspireret bolig, der skiller sig markant ud fra latinerkvarterets fine byhuse og de havnerelaterede pakhuse. Villaen er ombygget i flere omgange, senest i 1950 med en ekstra etage, hvor man ikke har opnået samme detaljeringsgrad og udtryk som den oprindelige bygning. Efter Kullinggade er ført igennem til Brogade, er der opstået et trekantet areal foran villaen, der yderligere understreger bygningens manglende indpasning i området.

I den lange periode med tømmerhandel på Ribers Plads opstod der mangel på lagerplads, og her valgte man at opføre rå stål- og træhaller ved siden af de to gule pakhuse. Plankeværk og port blev tilføjet for at afskærme pladsen mod Kullinggade, og boligen fik i slutningen af 1990’erne en trekantet tilbygning som udstillingsvindue for blandt andet klinker – endnu en knopskydning uden tanke på stedets historie og samlede udtryk.

Bevaringsværdige pakhuse
Når Ribers Plads vurderes i sin helhed, er det pakhusene, der står tilbage som bevaringsværdige. Ligesom alle bygninger på Ribers Plads er også pakhusene meget forfaldne, men de er helt centrale for at bevare havnemiljøet og forbinde fortidens historie med nutiden.

Restaureringen af de gamle kornmagasiner er forbundet med betydelige omkostninger, som etableringen af nye boliger på Ribers Plads er med til at finansiere. Det er den eneste rentable måde, hvorpå pakhusene kan bevares for eftertiden.

I dag er pakhusene i så dårlig forfatning indvendigt, at der er risiko for at falde gennem gulvene, ligesom tagkonstruktionen er utæt og har mange løse tegl. Det er derfor påkrævet at igangsætte restaureringen hurtigst muligt for at begrænse forfaldet og vække både pakhusene og Ribers Plads til live igen – og skabe fornyet aktivitet i området.

 

Visionen for Ribers Plads

Vores vision er at få hele Ribers Plads til at summe af liv og aktivitet i en symbiose mellem liberalt erhverv, ejerboliger og lejeboliger efter 10 år, hvor området er forfaldet og har ligget øde hen.

Der er i dag ca. 10 personer beskæftiget til daglig på arealet. Renoveringen af de gule pakhuse åbner for, at der kan etableres op mod 120 kontorarbejdspladser for liberalt erhverv i de bevaringsværdige gamle kornmagasiner. Alt afhængig af planloven og kommunens beslutninger vil der også kunne komme arbejdspladser og liv i form af gallerier, restauranter og mindre butikker. Derudover vil det være muligt at etablere boliger til omkring 100 familier.

Høj kvalitet
Fællesnævneren for renoveringen af pakhusene og opførelsen af nye boliger er høj kvalitet og en arkitektur, der tager udgangspunkt i områdets historie.

En del af boligerne tænkes opført som små byhuse i latinerkvarteret mod Kullinggade – med et varieret facadeudtryk og i en skala, der passer til det nuværende bybillede. De nye byhuse vil flugte med gaden og danne et langt mere ensartet og imødekommende gaderum, end det er tilfældet med de nuværende bygninger.

I stedet for stål- og træhallerne er der udarbejdet et forslag om at etablere luksus-ejerlejligheder, som der i modsætning til mange andre danske havnebyer er stor mangel på i Svendborg. C&W Arkitekter har placeret længebygningerne med gavle mod vandet ligesom de eksisterende gule pakhuse, hvilket skaber arkitektonisk ligevægt og ro og samtidig giver bedst muligt udsyn fra byhusene mod vandet.

Revitalisering af havneområdet
Al erfaring viser, at det er væsentligt for revitaliseringen af livet i et havneområde som Ribers Plads, at der opføres erhverv og boliger tæt ved hinanden. På den måde kommer det historiske område både til at summe af liv i dagtimerne, hvor kontormiljøet i De Gule Pakhuse vil sørge for livlig aktivitet, og om aftenen, hvor familierne vender hjem til deres ejerlejligheder og byhuse.

 

9632
Begge pakhuse skal gennemrestaureres fra top til tå ude og inde. Der skal nyt tag på, og der skal skabes nødvendigt lysindfald og mulighed for at komme ud i det fri til de fremtidige aktiviteter.

 

9574
Murværk, vinduer og skodder på det lille pakhus er i forfald.

 

9575
Her ses murværk og døre i øst gavlen på det lille pakhus.

 

9543
Det store pakhus er monteret med forskellige anordninger i træ fra tidligere tiders drift.

 

9589
Der er på det store pakhus mod syd skruet en stor stålhal på siden, og vinduer og døre er afblændet.

 

9572
De gamle kornmagasiner står tomme og er forfaldet gennem mange år.

 

9564
Vinduesskodder er enkelte steder undervejs udskiftet, men ikke udført som de gamle.

 

9625
Tagkonstruktionen er i meget dårlig forfatning.

 

9613
Dele af trækonstruktionen er angrebet af råd og svamp.

 

9570
Fantastisk flot træværk og en mulighed for meget charmerende kontorer efter en restaurering.

 

9619
For at de to øverste etager kan blive restaureret og komme i brug, skal der flyttes på hanebånd.

 

9629
Nok en af de bedst bevarede etager på kornlageret.

 

9577
Tiden er løbet fra det gamle målerhus med lav loftshøjde. Her ses port til en garage.

 

9634
Målerhuset/Ribers kontor til højre er ikke vedligeholdt. Ønsket er i stedet at opføre latinerhuse, der passer til og forskønner gadebilledet mod Kullinggade.

 

9581
Butikken er den del, der fremstår i bedst stand, men er en knopskydning uden arkitektonisk sammenhæng med øvrige bygninger.

 

9635
Adgangsvej set fra gårdsiden til butikken. Her ses en knopskydning af tagoverdækninger.

 

9610
Nogle af de gamle trælastbygninger benyttes til opbevaring og tørring af tømmer, og der er også et lille værksted i en af hallerne.

 

9609
Bygningerne er i voldsomt forfald og med et helt andet udtryk end de bevaringsværdige kornmagasiner.

 

9584
I stedet for rækværk og et enkelt kik mod vandet vil de nye latinerhuse tilføre afdæmpede farver til gadebilledet og flere åbninger mod vandet via blandt andet to indkørsler og en portåbning.

 

9583
Hele området har i årevis være lukket af, når virksomheden havde lukket. Der vil ved fremtidig anvendelse være væsentlig større tilgængelighed, idet det forventes at blive op til 120 personer, der skal arbejde i pakhusene.

 

4894
Den italiensk inspirerede villa blev i 1950 forhøjet med en ekstra etage og med et indgangsparti foran den smukke vinduesformation uden tanke på den oprindelige stil.

 

sorthvid
Inden tilbygningerne i 1950 var udtrykket mere ensartet og rendyrket italiensk.

 

9585
Den sydligste del af grunden benyttes til oplag.

 

9605
Den sydligste del af grunden benyttes til oplag.

 

vejen_ny_600x400
Visualisering af fremtidig boligbebyggelse med farvede byhuse langs Kullinggade.

Vi gør opmærksom på, at det viste arkitektmateriale er udarbejdet til visualisering og volumenstudier i forbindelse med forberedelse af lokalplanarbejdet. Der er ikke påbegyndt en egentlig designfase og optegning af boliger mm.

 

indv_600x
De eksisterende tømmerkonstruktioner bevares og renoveres under istandsættelsen af de gule pakhuse, der fremadrettet anvendes til liberale erhverv. Visualisering af 1. sal.

Vi gør opmærksom på, at det viste arkitektmateriale er udarbejdet til visualisering og volumenstudier i forbindelse med forberedelse af lokalplanarbejdet. Der er ikke påbegyndt en egentlig designfase og optegning af arealerne mm.

 

Camera-3_600x
Visualisering af 3. sal, hvor det gamle kornmagasins tømmerkonstruktioner er bevaret, og lyset strømmer ind.

Vi gør opmærksom på, at det viste arkitektmateriale er udarbejdet til visualisering og volumenstudier i forbindelse med forberedelse af lokalplanarbejdet. Der er ikke påbegyndt en egentlig designfase og optegning af arealerne mm.

 

Vinkel fra vandet 600x400
I stedet for de forfaldne stål- og træhaller lyder forslaget på to længebygninger med boliger. De flade tage giver mulighed for tagterrasser og altaner. Parkeringskælder er tænkt ind på terræn mellem længehusene, der etableres på en plint for at sikre boligerne mod højvande.

Vi gør opmærksom på, at det viste arkitektmateriale er udarbejdet til visualisering og volumenstudier i forbindelse med forberedelse af lokalplanarbejdet. Der er ikke påbegyndt en egentlig designfase og optegning af boliger mm.