Gør rent mindst en gang om ugen.

Sørg for at fjerne alt gammelt støv, da de farlige partikler sætter sig i det eksisterende støv der hvirvles op ved almindelig bevægelse og indåndes. Lav en hovedrengøring mindst en gang om året.

Hvis skimmelsvampens sporer hele tiden fjernes, opstår der ikke nye skimmelsvampekolonier. Indret dit hjem så det er nemt at gøre rent, og sørg for at få gjort rent, selvom det for de fleste er en sur pligt.

Administrator