Hvad koster det at få istandsat lejemålet?

Der kan ikke opstilles faste priser på, hvad det koster at istandsætte et lejemål, da det helt afhænger af hvilke istandsættelsesarbejder, det er påkrævet at udføre.
Afleveres lejemålet vel vedligeholdt og rengjort vil omkostningerne til istandsættelse være lavere, end hvis lejemålet afleveres meget beskidt og med mange mangler.
Ved fraflytningssynet gennemgås lejemålet, og det aftales hvilke ting der skal laves.
Fakturering af de forskellige arbejder sker enten efter medgået tid og forbrugte materialer eller efter indhentet tilbud fra håndværker.

Administrator