Må jeg selv istandsætte lejemålet?

Ved fraflytning sørger udlejer for, at lejemålet istandsættes.
Skulle lejer ønske at benytte egen maler, skal dette godkendes skriftligt af udlejer, ligesom udlejer skal godkende de produkter, der benyttes. Den af lejer udførte istandsættelse skal godkendes af udlejer ved fraflytningssynet. I tilfælde af at arbejdet ikke kan godkendes helt eller delvist, bliver arbejdet lavet om for lejers regning af håndværkere udpeget af udlejer.

Administrator