Luft grundigt ud flere gange dagligt.

Det vigtigste råd er at lufte ud 2-3 gange dagligt med gennentræk i 5-10 minutter – også i fyringssæsonen. Derved lukker du den dårlige og fugtige luft ud og får frisk luft ind.

Man kan ikke lufte for meget ud, men det kan være en ulempe hvis du køler dine vægge for meget ned. Det er med til at øge risikoen for skimmeltilvækst, hvorfor 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 5-10 minutter af gangen anbefales. Ved at lufte så kortvarigt ud bliver vægge, gulve og lofter i boligen nemlig ikke kølet ned.

Du kan evt. skrue ned for termostaterne, mens du lufter ud.

Det kan være svært at huske at få luftet ud i en travl hverdag, men gør det fx til en vane at lufte ud morgen og aften, når du er på badeværelset for at børste tænder.

 

Administrator