Der er skimmelsvamp i min bolig. Hvad gør jeg?

Der findes skimmelsvampesporer overalt omkring os. Hvis svampesporerne udvikler sig til skimmel, der ses på fx vægge, kan det selvfølgelig skyldes en bygningsdefekt, der skal udbedres. Men ganske ofte skyldes svampeangrebene et dårligt indeklima. Manglende udluftning, for høj luftfugtighed, for lidt varme og manglende rengøring er alt sammen medvirkende til, at skimmelsvampen får gode levevilkår.

Skimmelsvamp, der skyldes en bygningsdefekt, skal behandles og udbedres af udlejer, således årsagen til svampeangrebet fjernes. Kontakt ejendomskontoret, hvis du mener, at der er en skade på bygningen, som bør udbedres.

Skimmelsvamp, der skyldes faktorer nævnt tidligere i dette afsnit, skal varetages af lejer, der skal sørge for, at svampen vaskes ned i rodalon eller klorin, ligesom adfærden, der forårsager svampeangrebet skal ændres.

Her på vores hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du selv kan være med til at skabe et sundt og godt indeklima i dit lejemål.

 

Administrator