Hvilke perioder løber forbrugsregnskabsåret i?

Generelt set afregnes forbruget for el, vand og varme for følgende perioder:

El: 1. januar – 31. december
Vand: 1. januar – 31. december
Fjernvarme: 1. januar – 31. december
Naturgas: 1. april – 31. marts

I din lejekontrakt kan du se, hvilken opvarmningsform der er i dit lejemål, samt hvilke perioder regnskaberne laves for.

Du kan også se, om du vil modtage forbrugsregnskaber fra udlejer, eller om du modtager afregninger direkte fra forsyningsvirksomhederne.

Administrator