Hvornår modtager jeg afregningen for vand og varme?

Hvis du bor i en ejendom, hvor der er installeret et kollektivt varmeanlæg (fx et gasfyr eller fjernvarmeinstallation, der leverer varme til hele ejendommen) skal varmeregnskabet være lejeren i hænde senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget endelig afregning fra forsyningsanlægget.

Udlejer kan lade vandregnskabsåret følge varmeregnskabsåret, såfremt der er forskel på de to afregningsperioder.

Hvis du bor i en ejendom, hvor der er separate forsyningsanlæg til hvert lejemål, er udlejers frist for udsendelse af regnskabet 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

Eksempel kollektivt varmeanlæg:
Varmeregnskabsåret for fjernvarme slutter d. 31 december. Afregningen fra forsyningsværket modtages af udlejer d. 3 februar. Lejerne skal derfor modtage regnskabet senest d. 2 maj.

Eksempel på separate varmeanlæg:
Varmeregnskabsåret for fjernvarme slutter d. 31. december. Afregningen fra forsyningsværket modtages af udlejer d. 3. februar. lejer skal derfor modtage regnskabet senest d. 30. april.

Hvis du afregner forbrug direkte til forsyningsværkerne, er det værkernes frister, der er gældende.

Administrator